Aktualności AWS

Vector search for Amazon DocumentDB (z kompatybilnością z MongoDB) jest teraz ogólnie dostępne

4 marca 2024
Twórcy AWS ogłaszają ogólną dostępność vector search for Amazon DocumentDB (z kompatybilnością z MongoDB), nowej, wbudowanej funkcji, która umożliwia przechowywanie, indeksowanie i przeszukiwanie milionów wektorów z czasem reakcji wynoszącym milisekundy w bazie danych dokumentów.
czytaj więcej  

Oparta na modelu podstawowym usługa Amazon Transcribe obsługuje obecnie ponad 100 języków

1 marca 2024
Twórcy AWS mają przyjemność ogłosić nową generację Amazon Transcribe, oparty na wielomiliardowych parametrach system dotyczący modelów mowy, który rozszerza automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR) na ponad 100 języków.
czytaj więcej  

Nowość – twórz migawki spójne z aplikacją za pomocą Amazon Data Lifecycle Manager i niestandardowych skryptów

29 lutego 2024
Amazon Data Lifecycle Manager obsługuje teraz użycie skryptów przed migawką i po migawce, osadzonych w dokumentach AWS Systems Manager. Możesz użyć tych skryptów, aby upewnić się, że migawki Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) utworzone przez Data Lifecycle Manager są spójne z aplikacją.
czytaj więcej  

Nowość – wyszukiwanie wielu kont w AWS Resource Explorer

28 lutego 2024
Dzięki AWS Resource Explorer możesz wyszukiwać i odkrywać swoje zasoby, takie jak instancje Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), strumienie danych Amazon Kinesis i tabele Amazon DynamoDB, w regionach AWS. Od dziś możesz także przeszukiwać konta w swojej organizacji.
czytaj więcej  

Nowość – Amazon EBS Snapshot Lock

27 lutego 2024
Możesz teraz blokować poszczególne migawki Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), aby zapewnić lepszą zgodność z zasadami przechowywania danych. Zablokowanych migawek nie można usunąć do czasu wygaśnięcia lub zwolnienia blokady, co pozwala chronić krytyczne kopie zapasowe przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem, w tym atakami oprogramowania ransomware.
czytaj więcej  

myApplications: Jedno miejsce do przeglądania aplikacji i zarządzania nimi w AWS

26 lutego 2024
AWS ogłasza ogólną dostępność myApplications, nowego doświadczenia w konsoli zarządzania AWS, które ułatwia zarządzanie i monitorowanie kosztów, stanu, stanu bezpieczeństwa i wydajności aplikacji. Teraz możesz łatwiej tworzyć aplikacje i przeglądać je na koncie AWS z jednego widoku w konsoli zarządzania AWS.
czytaj więcej  

IAM Access Analyzer wprowadza niestandardowe kontrole zasad oparte na automatycznej argumentacji

23 lutego 2024
Narzędzie AWS Identity and Access Manager (IAM) Access Analyzer zapewnia teraz niestandardowe kontrole zasad w celu sprawdzenia czy zasady IAM są zgodne ze standardami bezpieczeństwa przed wdrożeniem.
czytaj więcej  

IAM Access Analyzer upraszcza teraz kontrolę niewykorzystanego dostępu, aby nakierować Cię na zasadę najmniejszego uprzywilejowania

22 lutego 2024
AWS Identity and Access Manager (IAM) Access Analyzer upraszcza teraz sprawdzanie niewykorzystanego dostępu, aby nakierować Cię na zasadę najmniejszego uprzywilejowania. IAM Access Analyzer stale analizuje Twoje konta, aby zidentyfikować niewykorzystany dostęp i tworzy scentralizowany pulpit nawigacyjny z wynikami.
czytaj więcej  

Generowanie zasad IAM Access Analyzer rozszerza teraz zasięg na ponad 200 usług AWS

21 lutego 2024
Generowanie zasad AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer rozszerzyło obsługę identyfikacji działań ponad 200 usług AWS, aby pomóc programistom w tworzeniu szczegółowych zasad w oparciu o ich AWS CloudTrail access activity.
czytaj więcej  

Funkcje AWS Lambda skalują teraz 12 razy szybciej przy obsłudze żądań o dużej objętości

20 lutego 2024
Teraz AWS Lambda skaluje się nawet 12 razy szybciej. Każda synchronicznie wywoływana funkcja Lambda skaluje się teraz o 1000 współbieżnych uruchomień co 10 sekund, aż łączna współbieżność wszystkich funkcji osiągnie limit współbieżności konta. Ponadto każda funkcja na koncie skaluje się teraz niezależnie od siebie, niezależnie od sposobu wywołania funkcji. Te ulepszenia są dostępne bez dodatkowych kosztów i nie musisz przeprowadzać żadnej konfiguracji istniejących funkcji.
czytaj więcej  

EC2 Image Builder dodaje obsługę obrazów zarządzanych Amazon Linux 2023 i Ubuntu 22.04 LTS

19 lutego 2024
EC2 Image Builder, usługa ułatwiająca i przyspieszająca tworzenie, dostosowywanie i utrzymywanie obrazów maszyn wirtualnych, obsługuje teraz dodatkowe systemy operacyjne – Amazon Linux 2023 i Ubuntu 22.04 Long Term Support (LTS). Klienci mogą używać tych nowych obrazów zarządzanych jako obrazu podstawowego dla swoich potoków obrazów w celu tworzenia obrazów niestandardowych i zarządzania nimi, podobnie jak w przypadku obsługiwanych systemów operacyjnych Windows i Linux.
czytaj więcej  

AWS Secrets Manager obsługuje teraz grupowe odzyskiwanie kluczy

16 lutego 2024
AWS Secrets Manager obsługuje teraz pojedyncze wywołanie interfejsu API w celu zidentyfikowania i pobrania grupy kluczy tajnych dla Twojej aplikacji. Nowy interfejs API BatchGetSecretValue zapewnia większą prostotę typowych przepływów pracy programistów, w których trzeba wprowadzić do aplikacji wiele kluczy tajnych. Dzięki tej funkcji nie trzeba już wykonywać iteracyjnych wywołań w celu pobrania jednego klucza na raz ani uwzględniać częściowych niepowodzeń podczas pobierania wielu kluczy, co z kolei zwiększa wydajność.
czytaj więcej  

AWS Lambda ułatwia rozwiązywanie problemów z błędami i przekroczeniami limitów czasu w fazie Init and Restore

15 lutego 2024
AWS Lambda ułatwia teraz monitorowanie i rozwiązywanie problemów z awariami funkcji Lambda, zgłaszając błędy i przekroczenia limitu czasu podczas inicjalizacji oraz faz przywracania cyklu życia funkcji Lambda do dzienników Amazon CloudWatch
czytaj więcej  

AWS Lambda dodaje obsługę Java 21

14 lutego 2024
AWS Lambda obsługuje teraz tworzenie aplikacji bezserwerowych przy użyciu Java 21. To środowisko wykonawcze jest oparte na najnowszej wersji długoterminowego wsparcia AWS Corretto, dystrybucji OpenJDK firmy Amazon.
czytaj więcej  

AWS Lambda dodaje obsługę Amazon Linux 2023

13 lutego 2024
AWS Lambda obsługuje teraz Amazon Linux 2023 zarówno jako zarządzane środowisko wykonawcze, jak i podstawowy obraz kontenera. To środowisko wykonawcze zajmuje znacznie mniej miejsca wdrożeniowego niż środowiska wykonawcze Amazon Linux 2 i zapewnia zaktualizowane wersje popularnych bibliotek, takich jak glibc.
czytaj więcej  

AWS HealthScribe jest już ogólnodostępny

12 lutego 2024
AWS ogłasza ogólną dostępność AWS HealthScribe, kwalifikującej się do ustawy HIPAA, generatywnej usługi opartej na sztucznej inteligencji, zaprojektowanej, aby pomóc twórcom aplikacji dla sektora opieki zdrowotnej w automatycznym tworzeniu wstępnej dokumentacji klinicznej na podstawie rozmów pacjenta z lekarzem.
czytaj więcej  

AWS Cost Explorer udostępnia teraz więcej danych historycznych i szczegółowych

9 lutego 2024
AWS ogłasza poszerzanie historię i poprawę szczegółowości danych dostępnych w AWS Cost Explorer. AWS Cost Explorer domyślnie obsługuje teraz dane o kosztach i wykorzystaniu z 14 miesięcy z codzienną szczegółowością (poprzednio 13 miesięcy).
czytaj więcej  

AWS CodeBuild obsługuje teraz obliczenia AWS Lambda

8 lutego 2024
Klienci AWS CodeBuild mogą teraz używać AWS Lambda do tworzenia i testowania swoich pakietów oprogramowania. AWS CodeBuild to w pełni zarządzana usługa ciągłej integracji, która sporządza kod źródłowy, uruchamia testy i tworzy gotowe do wdrożenia pakiety oprogramowania.
czytaj więcej  

Aktualizacje IAM Access Analyzer: znajdź niewykorzystany dostęp, sprawdź zasady przed wdrożeniem

7 lutego 2024
AWS wprowadza dwie nowe funkcje narzędzia AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer:Unused Access Analyzer i Custom Policy Checks
czytaj więcej  

Zapowiedź nowej klasy wysokowydajnej pamięci masowej Amazon S3 Express One Zone

6 lutego 2024
Nowa klasa pamięci masowej Amazon S3 Express One Zone została zaprojektowana tak, aby zapewniać do 10 razy lepszą wydajność niż klasa pamięci S3 Standard, jednocześnie obsługując setki tysięcy żądań na sekundę ze stałym jednocyfrowym opóźnieniem milisekundowym, dzięki czemu doskonale nadaje się do najczęściej używanych dostępnych danych i najbardziej wymagających aplikacji.
czytaj więcej  

Domyślna usługa Amazon EC2 Instance Metadata Service IMDSv2

5 lutego 2024
Od połowy 2024 r. nowo wydane typy instancji Amazon EC2 będą korzystać tylko z wersji 2 usługi metadanych instancji EC2 (IMDSv2). Podejmujemy również szereg kroków, aby uczynić IMDSv2 domyślnym wyborem dla szybkich startów konsoli AWS Management Console i innych ścieżek uruchamiania.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Dzięki zaangażowaniu Hostersi Sp. z o.o. i wdrożeniu nowej infrastruktury, opartej o chmurę Amazon Web Services, aplikacja Dziennikus.pl jest znacznie bardziej wydajna i dostosowana do rosnącego ruchu użytkowników. Polecamy Hostersi Sp. z o.o. jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera.

Bartosz Sobolewski
Prezes Zarządu SmartMedia Sp. z o.o.
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.