Kubernetes - usługi wsparcia systemów, projektowanie, instalacja, zarządzanie

Kubernetes

Kubernetes - usługi wsparcia systemów, projektowanie, instalacja, zarządzanie. Hostersi zapewniają pomoc zarówno producentom aplikacji, jak i klientom końcowym systemów opartych o Kubernetes na wszystkich poziomach pracy z tym skomplikowanym i rozbudowanym środowiskiem.

 

Konteneryzacja w oparciu Kubernetes szturmem zdobywa ogromną popularność. Nie ma w tym nic dziwnego - pozwala na bardzo dobrze konfigurowalne zarządzanie środowiskiem skonteneryzowanym, ułatwia wdrażanie i rozwój aplikacji oraz zapewnia niespotykane wcześniej możliwości skalowania i monitorowania aplikacji uruchomionych w środowisku sklastrowanym. Projektanci nowoczesnych aplikacji, zarówno opartych o architekturę mikroserwisów, jak i monolitycznych, ale współpracujących z wieloma komponentami, chcąc dorównać poziomem światowym systemom, jako jedne z najczęstych wyzwań, ale i szans na rozwój, wymieniają właśnie oparcie o konteneryzację docker i zadanie migracji do Kubernetes.

Z uwagi na wprowadzenie poziomu abstrakcji, oddzielających developerów aplikacji od skomplikowanych mechanizmów realizujących wszystkie wymienione funkcje, ale także ogromne możliwości konfigurowania pod własne potrzeby i używania wielu komponentów niezależnych, Kubernetes jest również środowiskiem trudnym do zarządzania dla zespołów, mających z nim niewielkie doświadczenia. 

Jako Hostersi pomagamy projektować, wdrażać, monitorować oraz rozwijać środowiska klientów. Nasze usługi obejmują również konsultacje odnośnie stosowanych rozwiązań. Dzielimy się doświadczeniem, wiedzą i przypadkami opartymi na doświadczeniu pracy z wieloma, różnorodnie skonstruowanymi systemami opartymi o Kubernetesa. Twój zespół nie musi eksperymentować samodzielnie i żmudnie pokonywać kolejnych problemów. Możesz oprzeć się na wiedzy i umiejętnościach ekspertów, zdobywając w toku współpracy niezbędne kompetencje, aby projektować swoje systemy w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe i techniczne. 

Jesteśmy certyfikowanym dostawcą usługi Kubernetes - Kubernetes Certified Service Provider (KCSP). Dzięki tej certyfikacji, klienci Hostersi mają pewność, że współpracują z czołową, rekomendowaną przez międzynarodowe środowisko (The Cloud Native Computing Foundation (CNCF), będącej częścią Linux Foundation) firmą w zakresie implementacji i utrzymania środowisk Kubernetes.

kubernetes

Forma współpracy

W ramach świadczonych usług związanych ze środowiskiem Kubernetes, delegujemy zespół inżynierów do pracy z klientem, w skład którego wchodzą zarówno architekci, inżynierowie DevOps, jak i administratorzy systemów. To oni najlepiej poznają lub zaprojektują konkretną infrastrukturę oraz sposób działania aplikacji. Ilość inżynierów jest uzależniona od wielkości projektu oraz planowanego okresu współpracy i mogą oni wchodzić w bezpośrednie interakcje z klientem jako pełnoprawni członkowie zespołów, bądź zrealizować zadanie samodzielnie - zależnie od preferencji klienta.

Podczas współpracy zapewniamy dostęp do całej wiedzy technologicznej naszej firmy, np. networking, security, CI/CD, EKS, GKE, etc. Przy opiece administracyjnej nad środowiskiem dajemy klientom możliwość całodobowego kontaktu z inżynierami oraz dostęp do całodobowej infolinii, pozwalającej na szybki i bezpośredni kontakt z administratorami i operatorami w razie nagłej awarii. Przy pracach projektowych standardem są spotkania online. Istnieje także możliwość zorganizowania spotkania w siedzibie klienta.

Podstawowe technologie

kubernetes hostersi

Wsparcie przy projektowaniu

W fazie powstawania bądź wczesnego rozwoju środowiska opartego o Kubernetes jednym z kluczowych problemów jest dobór rozwiązań komponentów odpowiedzialnych za funkcjonalność systemu, jak chociażby ruch sieciowy, bezpieczeństwo, routing czy monitoring. Na podstawie posiadanych informacji czy wymagań klienta pomożemy wybrać właściwe rozwiązania. W zależności od potrzeb ustalimy i wdrożymy szereg rozwiązań ekosystemu Kubernetesowego, jak konfigurację dockerowych kontenerów, autoskaling klastra, metody deploymentu, realizację procesu CI/CD czy też monitoringu, w odpowiedniej formie i parametrach. Podpowiadamy naszym doświadczeniem, które rozwiązania są najlepsze, jakie są ich mocne i słabe strony oraz koszty. Do klienta należy decyzja, jak ważna jest bezawaryjność, czy też kontrola kosztów działania infrastruktury.

 

Dobór rozwiązań i technologii

Częstym zadaniem cenionym przez naszych klientów jest przedstawianie rekomendacji technologii, konfiguracji czy mechanizmów zabezpieczeń. Rozmawiamy na przykład, czy potrzebna jest realizacja Network Policies, pokazujemy możliwości stosów calico lub flannel, pomagamy w doborze, konfiguracji i realizacji ingress controller'ów. Uzgadniamy z klientami stosowanie typowych wzorców operacyjnych, bezpieczeństwa czy infrastrukturalnych, jak system RBAC, zastosowania sidecar, potrzebach realizacji service mesh i wielu innych, zwiększając przy tym poziom doświadczenia i wiedzy klienta w tych obszarach. Przestawiamy klientowi zestawy dobrych praktyk we wszystkich obszarach zarządzania systemami opartymi o Kubernetes - dokonujemy również takich działań na żądanie dla istniejących już systemów.

Projektowanie, instalacja i zarządzanie klastrami Kubernetes

Czy planowany bądź obejmowany opieką klaster jest zrealizowany on-premise (w tym openstack, proxmox) czy w chmurze, czy uruchomiony jest poprzez usługi zarządzane (EKS, GKE, AKS) czy uruchamiany w trybie self-hosted (kubeadm, kops) - jesteśmy do tego przygotowani. Znamy i stosujemy narzędzia Infrastructure as a Service (z naciskiem na Terraform) - zarządzamy przy ich pomocy całą infrastrukturę chmurową naszych klientów.

Migracja aplikacji (workloads) do Kubernetes

Zespół naszych inżynierów DevOps potrafi przeprowadzić klienta przez proces automatycznego lub półautomatycznego wdrażania nowych wersji aplikacji w środowisku Kubernetes. Posiadamy doświadczenie z systemami CI/CD i metodami ich współpracy z Kubernetesem (np. GitLab, Spinnaker, Jenkins). Przedstawiamy klientom, pomagamy projektować i rozwijać metody automatycznej instalacji i aktualizacji aplikacji za pomocą helm, wspomagamy developerów w procesie realizacji pipeline CI/CD.

Zarządzanie infrastrukturą klienta

Dla klientów realizujemy proces zarządzania infrastrukturą opartą o K8s. Wdrażamy systemy monitorujące, zbierające metryki i logi, alarmujące o niepożądanych parametrach i zdarzeniach w systemie. Niezależnie od tego, czy monitoring oparty jest o technologie open-source (prometheus, loki, grafana) czy zrealizowany za pomocą systemów komercyjnych lub usług cloud (DataDog, CloudWatch, Stackdriver) - potrafimy stos tych rozwiązań wdrożyć, rozwinąć, konfigurować i nimi operować.

Wdrażanie rozwiązań zgodnych z RODO i standardem PCI DSS

Od ponad dziesięciu lat zajmujemy się hostingiem danych osobowych. Wiemy, które rozwiązania warto zastosować, aby spełniały techniczne wymagania RODO (GDPR). Przygotowujemy także środowiska, spełniające normę Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa środowisk i infrastruktur, w których przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych. Jako Hostersi posiadamy certyfikat potwierdzający zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

 

PYTANIA? SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.