Usługi chmurowe

Azure Arc

9 stycznia 2023
Azure Arc to usługa chmurowa Microsoft Azure, która umożliwia zarządzanie i monitorowanie różnymi zasobami (np. serwerami, kontenerami, klastrami Kubernetes, bazami danych) z jednego miejsca, niezależnie od tego, czy są one w chmurze Azure, lokalnie czy na innej platformie chmurowej.
czytaj więcej  

Azure Monitor

6 stycznia 2023
Azure Monitor to usługa monitorowania i analizy w chmurze Microsoft Azure. Jest to kompleksowe narzędzie, które pozwala na monitorowanie aplikacji, sieci, baz danych i innych zasobów w Azure.
czytaj więcej  

Azure Disk Storage

5 stycznia 2023
Azure Disk Storage to usługa chmurowego przechowywania dyskowego dostarczana przez platformę Microsoft Azure. Pozwala ona na przechowywanie i zarządzanie dyskami wirtualnymi dla maszyn wirtualnych działających w chmurze Azure.
czytaj więcej  

Usługa Azure Cosmos DB for PostgreSQL

4 stycznia 2023
Azure Cosmos DB for PostgreSQL to usługa oferowana przez Microsoft Azure, która umożliwia tworzenie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych PostgreSQL w chmurze. Ta usługa dostarcza funkcje, które pomagają zapewnić skalowalność, wydajność i niezawodność w zakresie zarządzania bazą danych.
czytaj więcej  

Azure SQL

3 stycznia 2023
Usługa Azure SQL Database to w pełni zarządzany aparat bazy danych typu platforma jako usługa (PaaS), który obsługuje większość funkcji zarządzania bazami danych, takich jak uaktualnianie, stosowanie poprawek, tworzenie kopii zapasowych i monitorowanie, bez zaangażowania ze strony użytkownika.
czytaj więcej  

Amazon Managed Blockchain – skalowalne sieci publiczne

15 lipca 2022
Amazon Managed Blockchain to w pełni zarządzalna usługa, która ułatwia dołączanie do sieci publicznych lub tworzenie i zarządzanie skalowalnymi sieciami prywatnymi przy użyciu popularnych platform typu open source Hyperledger Fabric i Ethereum.
czytaj więcej  

AWS Billing Conductor – łatwe rozliczanie w AWS

15 lipca 2022
AWS Billing Conductor to konfigurowalna usługa rozliczeniowa, umożliwiająca dostosowanie danych rozliczeniowych do wskazanej struktury biznesowej.
czytaj więcej  

AWS Elastic Disaster Recovery – skalowalny system odzyskiwania danych

5 lipca 2022
AWS Elastic Recovery (AWS DRS) minimalizuje przestoje i ewentualną utratę danych dzięki szybkiemu i niezawodnemu mechanizmowi odzyskiwania aplikacji lokalnych i chmurowych, wykorzystując do tego niedrogą pamięć masową o minimalnej mocy obliczeniowej, działającą w określonym czasie
czytaj więcej  

Amazon FSx for OpenZFS – współdzielona pamięć masowa oparta na systemie plików OpenZFS

5 lipca 2022
Amazon FSx dla Open ZFS to narzędzie gwarantującą w pełni zarządzaną, współdzieloną pamięć masową dla plików, zbudowaną w systemie Open ZFS
czytaj więcej  

Amazon DevOps Guru ML- poprawa wydajności operacyjnej i dostępności aplikacji

13 czerwca 2022
Amazon DevOps Guru to usługa oparta na uczeniu maszynowym (ML), która została zaprojektowana w celu poprawy wydajności operacyjnej i dostępności aplikacji.
czytaj więcej  

AWS Migration Evaluator – analiza strategii migracji do chmury

13 czerwca 2022
AWS Migration Evaluator to narzędzie wspierające ustalenie biznesowego uzasadnienia migracji do chmury AWS.
czytaj więcej  

AWS Firewall Manager – Centralne zarządzanie regułami firewall’a

3 czerwca 2022
AWS Firewall Manager to usługa służąca do zarządzania bezpieczeństwem, która pozwala centralnie konfigurować i zarządzać regułami Firewalla w ramach kont i aplikacji w organizacjach AWS.
czytaj więcej  

AWS Backup – centralne zarządzanie kopiami zapasowymi w AWS

3 czerwca 2022
AWS Backup służy do centralizacji i automatyzacji ochrony danych w ramach usług AWS i infrastruktur hybrydowych. AWS Backup oferuje ekonomiczną i w pełni zarządzaną usługę, opartą na zasadach które znacząco upraszczają ochronę danych na dużą skalę.
czytaj więcej  

AWS Config – audyt i ocena konfiguracji

27 maja 2022
AWS Config to usługa umożliwiająca audyt i ocenę konfiguracji zasobów AWS. AWS Config nieustannie monitoruje i rejestruje konfiguracje zasobów pomagając automatyzować ocenę zarejestrowanych konfiguracji względem żądanych.
czytaj więcej  

AWS Auto Scaling – automatyczne skalowanie zasobów

27 maja 2022
AWS Auto Scaling monitoruje i automatycznie skaluje zasoby użytkownika, w celu utrzymania stałej, przewidywalnej wydajności infrastruktury, zachowując przy tym najniższe możliwe koszty.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.