Strategia migracji do chmury

Strategia migracji do chmury

Strategia migracji do chmury i sama migracja do chmury to rozwiązanie dla klientów, którzy oczekują elastyczności w korzystaniu w zasobów serwerowych, wysokiej dostępności, znacznie szybszej implementacji i wdrożenia aplikacji. Zalety migracji do chmury obliczeniowej to obniżenie kosztów jak również optymalizacja oraz globalność rozwiązań.

Konieczność migracji zasobów do chmury może być również podyktowana zmieniającymi się wymaganiami narzuconymi przez różne standardy, koniecznością wymiany sprzętu, wygasającymi licencjami czy dzierżawą w lokalnej serwerowni. Koszt utrzymania serwerów w lokalnej serwerowni może okazać się nie współmierny do jakości i oczekiwań naszych klientów. 

 

Migracja to proces, który składa się z kilku kroków:

Krok pierwszy to ewaluacja biznesowa i techniczna, która składa się z analizy:

 • ryzyk i kosztów,
 • zakresu,
 • korzyści.

Krok drugi to odkrywanie i analiza portfolio czyli identyfikacja zasobów IT, które firma posiada.

Identyfikacja obejmuje:

 • zasoby IT,
 • biznesową,
 • techniczną.

Dokładne sprawdzenie portfolio  pomaga nam znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak :

 • Które aplikacje, jednostki biznesowe i centra danych są dobrymi kandydatami do migracji?
 • Jak dostosowane są do migracji aplikacje?
 • Jakie (nieznane) zagrożenia są związane z migracją aplikacji do chmury?
 • Jak należy priorytetowo traktować aplikacje pod kątem migracji?
 • Od jakich innych zasobów IT zależy aplikacja?
 • Jaka jest najlepsza strategia migracji dla aplikacji?
 • Czy lepiej pozwolić na chwilowy przestój dla aplikacji niż przeprowadzić migrację na żywo (ze względu na jej zależności i ryzyko)?

W zależności od zakresu migracji możemy przeprowadzić analizę portfolio w całym środowisku IT (wszystkie centra danych), czyli w jednym lub większej liczbie centrów danych, dla jednej lub więcej jednostek biznesowych lub dla określonego zestawu aplikacji, które będą migrowane.

Krok trzeci to planowanie i projektowanie podczas którego należy określić strategię migracji, wyznaczyć kryteria sukcesu, przygotować architekturę, wybrać narzędzia, zbudować zespoły migracyjne, przygotować backlog (zestaw zadań do wykonania wedle założonych/zdefiniowanych priorytetów).

Kolejnym etapem projektu migracji jest planowanie migracji do chmury. Wykorzystujemy informacje zebrane w kroku drugim.

Główne cele fazy planowania migracji obejmują:

 • Określanie odpowiedniego rozmiaru zasobów w chmurze.
 • Określanie priorytetu migracji aplikacji do chmury.
 • Identyfikacja wzorców migracji.
 • Tworzenie szczegółowego planu migracji, listy kontrolnej i harmonogramu.
 • Tworzenie zespołów sprintu migracyjnego.
 • Identyfikacja narzędzi do migracji.

Krok czwarty to już sam proces migracji, walidacji i integracji.

Krok piąty to optymalizacja rozwiązania w chmurze jest to bardzo ważny etap niestety bardzo często pomijany w procesie planowania migracji.

Strategia migracji do chmury:

Re – host (Lift and shift) – to przeniesienie serwera lub aplikacji bez (znaczących) zmian w kodzie lub konfiguracji. Ta strategia najczęściej stosowana jest w sytuacji kiedy musimy jak najszybciej zmigrować serwer czy aplikację. Również wtedy kiedy  brak pełnej dokumentacji kodu źródłowego aplikacji. Z tej strategii korzystamy również kiedy chcemy przenieść środowiska testowe, deweloperskie.

Zastosowanie:

 • Presja czasu i brak dodatkowych środków na migrację,
 • Brak pełnej dokumentacji kodu źródłowego aplikacji, brak samego kodu źródłowego,
 • Środowiska testowe, deweloperskie,
 • Gotowe rozwiązane (COTS) lub systemy przeznaczone do wymiany.

 

Re-Platform (Lift-tinker-and-shift) – ta strategia najczęściej wiąże się ze zmianą systemu operacyjnego lub silnika bazy danych.

Zastosowanie:

 • Brak odpowiednika danego rozwiązania w chmurze,
 • Wygasające licencje lub brak możliwości przeniesienia licencji do chmury.

 

Re-Purchase(replacing) – ta strategia polega na zastąpieniu lokalnej aplikacji, nową chmurową wersją w oparciu o SaaS, gotowe rozwiązanie pudełkowe, czy też opcji dostępnych w [AWS] Marketplace.

Zastosowanie:

 • Brak licencji, wygasające licencje,
 • Redukcja kosztów związanych z utrzymywaniem własnej serwerowni.

 

Refactor – ta strategia to zmiana architektury, komponentów systemu, bazy danych czy kodu samej aplikacji

Zastosowanie:

 • Nowe wymagania co do architektury związane z niezawodnością, skalowalnością czy zapewnieniem wysokiego HA,
 • Spełnienie standardów np. PCI-DSS, czy koniecznością użycia konkretnych usług chmurowych.

Retire(Decommissioning) – to strategia w ramach której jest przeprowadzona likwidacja zbędnych serwerów/aplikacji.

Zastosowanie:

 • Zakup/połączenie/reorganizacja firm związana z przejęciem infrastruktury IT

 

Retain – to strategia w ramach, której pozostawiamy serwery/aplikacje na miejscu, w lokalnym Data Center

Zastosowanie:

 • Brak możliwości migracji serwera/aplikacji np. ze względu na system operacyjny, architekturę czy zależności z innymi systemami wewnętrznymi,
 • Kiedy koszt migracji jest za wysoki.

 

Współcześnie firmy borykają się z wieloma problemami, wiążą się one z brakiem doświadczenia w wyzwaniach związanych ze zmianami technologicznymi, do których bez wątpienia zalicza się migracja zasobów na rozwiązania chmurowe. Do tego dochodzi presja czasu, ograniczone zasoby osobowe oraz budżetowe. Wszystkie te czynniki sprawiają, że wybór strategii staje się bardzo utrudniony o ile w ogóle możliwy do podjęcia, opierając się na własnych zasobach wiedzy. Wychodząc naprzeciw tym problemom, staramy się wspomagać naszych klientów od samego początku procesu migracji do samego końca oraz po samej migracji świadcząc usługi związane z utrzymaniem nowego środowiska.

Strategie migracji, które proponujemy naszym klientom, są zgodne z międzynarodowymi standardami. W trakcie migracji oraz po jej wykonaniu staramy się optymalizować proponowane rozwiązanie przy pełnej współpracy z klientem. Zapewniamy wsparcie od strony architektów chmurowych, którzy w trakcie wielu lat swojej pracy nabyli doświadczenie z rozwiązaniami AWS, Azure, GCP, ale również w projektach multicloudowych oraz hybrydowych.

Staramy się dbać nie tylko o kwestie związane z technologią, ale również konsultować wszystkie kroki i propozycje z Biznes Analitykiem, który łączy świat techniczny i biznesowy, tak aby wszystkie decyzje były, jak najbardziej indywidualne. Szyte na miarę.

Migracja do chmury jako usługa to zadanie Hostersów. Razem z nami nasi klienci osiągają pożądane efekty związane z migracją a więc:

 • zwiększenie elastyczności,
 • obniżenie ryzyka prowadzenia biznesu,
 • zachowanie wysokiej wydajność usług,
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych,
 • zapewnienie zgodności z normą bezpieczeństwa PCI DSS,
 • zredukowanie kosztów utrzymana infrastruktury.

Hostersi wspierają swoich klientów w opracowaniu strategii migracji do chmury jak i późniejszej migracji do chmury. swoje doświadczenie w tym zakresie budujemy wykonując migracje od 2013 roku.

Zobacz też z jakich narzędzi wspomagających tworzenie strategii migracji i samą migracje do AWS korzystamy.

Pytania? Skontaktuj się z nami

Sprawdź nasze projekty migracyjne:

Case Studies
Referencje

Bardzo profesjonalne podejście, niesamowicie szybki czas reakcji i bardzo miła obsługa sprawiły, że na pewno podejmiemy jeszcze współpracę. 

Marcin Krzaczkowski
Założyciel Automa.Net
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.