Aktualności AWS

Amazon VPC IP Address Manager automatyzuje teraz przydzielanie adresów IP dla podsieci VPC

24 stycznia 2024
Firma AWS ogłosiła wprowadzenie nowej funkcji Amazon VPC IP Address Manager (IPAM), która automatyzuje przepływy pracy związane z zarządzaniem adresami IP podsieci VPC. Teraz możesz jeszcze bardziej uprościć zarządzanie adresami IP dla obciążeń AWS, automatyzując przepływy pracy zarówno dla VPC, jak i podsieci VPC.
czytaj więcej  

Amazon RDS Proxy obsługuje teraz wdrożenia RDS Multi-AZ z dwoma czytelnymi trybami gotowości

23 stycznia 2024
Amazon RDS Proxy, w pełni zarządzany, wysoce dostępny serwer proxy bazy danych dla usługi Amazon Relational Database Service (RDS), obsługuje teraz wdrożenia RDS Multi-AZ z dwoma czytelnymi trybami gotowości. Amazon RDS Proxy umożliwia aplikacjom łączenie i udostępnianie połączeń nawiązanych z bazą danych, poprawiając wydajność bazy danych i skalowalność aplikacji.
czytaj więcej  

Amazon RDS Proxy obsługuje teraz Extended Query Protocol

22 stycznia 2024
Amazon RDS Proxy to w pełni zarządzany i wysoce dostępny serwer proxy dla baz danych Amazon Aurora i RDS. RDS Proxy umożliwia klientom płynne skalowanie aplikacji poprzez efektywne ponowne wykorzystanie połączeń z bazami danych. W przypadku aplikacji korzystających z protokołu PostgreSQL Extended Query Protocol, RDS Proxy może teraz ponownie wykorzystywać połączenia z bazą danych, co skutkuje efektywnym wykorzystaniem zasobów bazy danych.
czytaj więcej  

Amazon RDS Optimized Writes for MySQL i MariaDB obsługują teraz instancje baz danych M5

19 stycznia 2024
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Optimized Writes obsługują teraz instancje bazy danych M5 (DB). Dzięki zoptymalizowanym zapisom Amazon RDS możesz zwiększyć przepustowość zapisu Amazon RDS dla obciążeń MySQL i MariaDB nawet dwukrotnie bez dodatkowych kosztów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku obciążeń baz danych wymagających intensywnego zapisu, powszechnie spotykanych w aplikacjach takich jak płatności mobilne, handel finansowy i gry online.
czytaj więcej  

Amazon RDS Multi-AZ z dwoma czytelnymi trybami gotowości obsługuje teraz mniejsze aktualizacje wersji z 1 sekundą przestoju

18 stycznia 2024
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Multi-AZ deployments with two readable standbys obsługuje teraz mniejsze aktualizacje wersji i aktualizacje konserwacji systemu, zwykle z przestojami krótszymi niż jedna sekunda podczas korzystania z Amazon RDS Proxy. Ta funkcja umożliwia korzystanie z najnowszych ulepszeń wydajności, poprawek błędów oraz wszelkich nowych poprawek zabezpieczeń lub poprawek z najnowszych mniejszych wersji PostgreSQL i MySQL przy minimalnych przerwach w działaniu aplikacji.
czytaj więcej  

Amazon RDS for SQL Server obsługuje teraz instancje db.t3.micro

17 stycznia 2024
Usługa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for SQL Server obsługuje teraz instancje db.t3.micro we wszystkich regionach komercyjnych oraz w regionach AWS GovCloud (USA). Zapewnia to więcej opcji oprócz instancji db.t2.micro w bieżącej warstwie bezpłatnej AWS dla nowych klientów AWS.
czytaj więcej  

Amazon RDS for MySQL zapewnia do 3 razy większą przepustowość zapisu bez dodatkowych opłat

16 stycznia 2024
Usługa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for MySQL zapewnia teraz do 3 razy większą przepustowość zapisu bez dodatkowych opłat, począwszy od RDS dla MySQL w wersji 8.0.35. Jeśli korzystasz z RDS for MySQL w wersji 8.0.34 lub starszej, możesz uaktualnić RDS for MySQL do wersji 8.0.35, aby skorzystać z tej poprawy wydajności.
czytaj więcej  

Amazon GuardDuty wprowadza nową funkcję uczenia maszynowego w celu usprawnienia wykrywania zagrożeń dla Amazon EKS detections

15 stycznia 2024
Usługa Amazon GuardDuty wykorzystuje nowe techniki uczenia maszynowego, aby dokładniej wykrywać nietypowe działania wskazujące na zagrożenia dla klastrów usługi Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).
czytaj więcej  

Amazon Elastic Block Store ogłasza domyślne zasady tworzenia kopii zapasowych instancji EC2 i woluminów EBS

12 stycznia 2024
Klienci mogą teraz używać domyślnych zasad do tworzenia kopii zapasowych wszystkich instancji EC2 i woluminów EBS na swoim koncie za pomocą jednego wywołania API za pośrednictwem Amazon Data Lifecycle Manager.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Auto Scaling zapewnia większą kontrolę nad zastępowaniem instancji EC2

11 stycznia 2024
Usługa Amazon EC2 Auto Scaling wprowadza nową funkcję, czyli politykę konserwacji instancji, dzięki której klienci mogą określić, czy instancje mają być uruchamiane przed, czy po zakończeniu istniejących instancji podczas ich wymiany.
czytaj więcej  

Amazon Data Lifecycle Manager dodaje obsługę automatyzacji migawek EBS przed i po skrypcie

10 stycznia 2024
Klienci mogą teraz używać Amazon Data Lifecycle Manager do automatyzacji skryptów przed i po skryptach w instancjach Amazon EC2, aby chronić swoje obciążenia za pomocą spójnych z aplikacją migawek Amazon Elastic Block Store (EBS).
czytaj więcej  

Amazon Connect oferuje teraz połączenia w aplikacji, sieci i wideo

9 stycznia 2024
Usługa Amazon Connect udostępnia teraz funkcje połączeń głosowych i wideo w aplikacjach oraz w Internecie, ułatwiając dostarczanie bardziej spersonalizowanych usług głosowych i wideo w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych.
czytaj więcej  

Amazon CloudWatch Logs oferuje teraz automatyczną analizę wzorców i wykrywanie nieprawidłowości

8 stycznia 2024
Przeszukiwanie danych dziennika w celu znalezienia wniosków operacyjnych lub biznesowych często przypomina szukanie igły w stogu siana. Zwykle wymaga to ręcznego filtrowania i przeglądania poszczególnych danych dziennika.
czytaj więcej  

Usługa Network Load Balancer obsługuje teraz grupy zabezpieczeń

20 grudnia 2023
Moduły równoważenia obciążenia sieciowego Network Load Balancers (NLB) obsługują teraz grupy zabezpieczeń, umożliwiając filtrowanie ruchu akceptowanego przez funkcję NLB i przekazywanego do aplikacji. Korzystając z grup zabezpieczeń, możesz skonfigurować reguły, aby mieć pewność, że Twoje obciążenie NLB akceptuje tylko ruch z zaufanych adresów IP, a także egzekwować zasady kontroli dostępu. Poprawia to stan zabezpieczeń aplikacji i tym samym upraszcza operacje.
czytaj więcej  

Ulepszona, jednorodna usługa AWS Database Migration Service obsługuje teraz MariaDB

19 grudnia 2023
Usługa migracji baz danych AWS Database Migration Service (DMS) ułatwia jednorodne migracje dzięki wbudowanym natywnym narzędziom do obsługi baz danych. Obecnie, oprócz obsługi MySQL i PostgreSQL, ta funkcja obsługuje teraz MariaDB. Wbudowane natywne narzędzia baz danych z jednorodnymi migracjami danych zapewniają proste i wydajne migracje typu „like-to-like” przy minimalnych przestojach.
czytaj więcej  

Przedstawiamy pierwszych Bohaterów Bezpieczeństwa AWS

18 grudnia 2023
Program AWS Heroes wyróżnia osoby, które łączą swoją głęboką wiedzę techniczną z pasją pomagania innym w zdobywaniu większej wiedzy i szybszym rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat znacznie ewoluowały trendy w sposobie, w jaki społeczność rozwija i wdraża rozwiązania zbudowane na AWS.
czytaj więcej  

Poprawiona wydajność kopii zapasowych AWS dla segmentów Amazon S3

15 grudnia 2023
AWS Backup dla Amazon S3 zwiększa teraz prędkość tworzenia kopii zapasowych nawet 10-krotnie w przypadku segmentów zawierających ponad 300 milionów obiektów.
czytaj więcej  

Mountpoint for Amazon S3 jest już ogólnie dostępny

14 grudnia 2023
AWS ogłasza ogólną dostępność Mountpoint for Amazon S3, nowego klienta plików typu open source, który zapewnia wysokoprzepustowy dostęp do usługi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), skracając czas przetwarzania i koszty obliczeniowe dla aplikacji typu Data Lake. Mountpoint for Amazon S3 to file client, który tłumaczy wywołania API lokalnego systemu plików na wywołania API obiektów S3, takie jak GET i PUT.
czytaj więcej  

Manager adresów IP Amazon VPC publikuje teraz wskaźniki wykorzystania adresów IP dla zasobów AWS

13 grudnia 2023
Manager adresów IP Amazon VPC (IPAM) obsługuje teraz trzy nowe metryki CloudWatch –VpcIPUsage, SubnetIPUsage i PublicIPv4PoolIPUsage, które umożliwiają identyfikację niewykorzystanych lub prawie pełnych zakresów adresów IP, optymalizując wykorzystanie adresu IP w AWS.
czytaj więcej  

AWS Step Functions uruchamia ulepszoną obsługę błędów

12 grudnia 2023
AWS Step Functions ogłasza dostępność ulepszonych możliwości obsługi błędów w przepływach pracy AWS Step Functions, które pomogą Ci wyraźniej identyfikować błędy i zapewnią szczegółową kontrolę nad strategiami ponawiania prób. AWS Step Functions to wizualna usługa przepływu pracy, zdolna do koordynowania ponad 12 000 działań API z ponad 220 usług AWS w celu automatyzacji procesów biznesowych i obciążeń związanych z przetwarzaniem danych.
czytaj więcej  

AWS Artifact uruchamia powiadomienia e-mail

11 grudnia 2023
Amazon Web Services (AWS) ogłasza ogólną dostępność powiadomień w konsoli AWS Artifact. Od tej pory możesz teraz subskrybować powiadomienia i tworzyć konfiguracje, aby otrzymywać powiadomienia, gdy w AWS Artifact pojawi się nowy raport lub umowa albo nowa wersja istniejącego raportu lub umowy.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Hostersi wsparli nas na każdym etapie projektowania i budowy infrastruktury. Finansowanie, które pomogli pozyskać nam od AWS, pozwoliło przetestować szereg różnych rozwiązań i wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej aplikacji. Hostersi stworzyli dla nas infrastrukturę „szytą na miarę”, którą dzięki programowi wsparcia startupów, pozyskaliśmy niemal bezkosztowo.

Wojciech Mróz
CEO & Co-founder Pagaspot
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.