Zarządzanie i administracja serwerami

Zarzadzanie i administracja serwerami

Zarządzanie i administracja serwerami to opieka administracyjna nad infrastrukturą serwerową klienta, znajdującą się w chmurze lub dowolnej lokalizacji. Wiemy jak duża spoczywa na nas odpowiedzialność, dlatego gwarantujemy bezpieczeństwo oraz ciągłość pracy powierzonych nam serwerów.

Nasi doświadczeni administratorzy sprawują opiekę administracyjną i zarządzają serwerami w dowolnej lokalizacji na świecie, wskazanej przez klienta (sprawujemy opiekę administracyjną nad serwerami, znajdującymi się w serwerowniach w Polsce, Europie i innych kontynentach). Fizyczna lokalizacja serwera nie ma dla nas znaczenia, ponieważ jesteśmy w stanie zarządzać infrastrukturą w sposób zdalny. Zarządzane przez nas serwery znajdują się także w popularnych chmurach np. AWS, Azure, GCP czy OVHCloud.

Czuwamy przez całą dobę we wszystkie dni roku, aby zapewnić nieprzerwaną pracę systemów. W czasie niemal 20 lat działalności wypracowaliśmy procedury i narzędzia monitoringu, pozwalające błyskawicznie reagować nawet na najmniejsze nieprawidłowości działania systemu.

Prowadzimy administrację i zarządzanie systemami Linux w dowolnej dystrybucji (najczęśniej Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS), Windows i FreeBSD. Zarządzanie infrastrukturą IT to nasza najważniejsza usługa i w niej dysponujemy największym doświadczeniem. Oferowany przez Hostersów zdalny administrator potrafi rozwiązać szybko Twoje problemy i zapobiec im w przyszłości.

 

 

zarządzanie serwerami

W przypadku zgłoszenia awarii lub wykrycia jej przez system monitoringu natychmiast podejmujemy czynności zmierzające do jej usunięcia i przywrócenia prawidłowej pracy systemu, bez względu na porę doby.

Nasi klienci mogą w każdym momencie konsultować się z doświadczonymi administratorami Hostersi.

Opieka administracyjna w Hostersach to niższe koszty Twojego IT. Dowiedz się dlaczego przekazanie zarządzania serwerami ogranicza i redukuje koszty w Twojej firmie. 
Zarządzanie serwerami

Jesteśmy tańsi

Nadzór 24h/7 Twojej infrastruktury wymaga minimum 5 etatów - u nas dostaniesz to za ułamek tej kwoty. Czynności wykonywane często i wielokrotnie potrafimy robić sprawniej i szybciej od osoby, która je robi okazjonalnie. Twoi ludzi niech zajmą się dowożeniem nowych funkcji Twoich systemów na których zarabiasz.

Jesteśmy szybsi

Serwerami zarządzamy od niemal 20 lat. Mamy ogromne doświadczenie w wykrywaniu problemów i awarii, potrafimy im przeciwdziałać i je przewidywać. Widzimy je szybko, reagujemy szybko, jesteśmy nakierowani na monitorowanie  - taki problem jak Twój u nas już na pewno się pojawił wiele razy - od razu wiemy jak go rozwiązać.
Mamy narzędzia, które pilnują naszych czasów reakcji, które gwarantujemy pod karą umowną. Całość nadzorują wewnętrzne alarmy zapobiegające pominięciu problemu.

Jesteśmy efektywniejsi

W jednym systemie można mieć 10 ale i 1000 urządzeń. Koszt ich tworzenia, doskonalenia i utrzymania rozkłada się u nas na wiele infrastruktur. Widzieliśmy już wiele problemów i infrastruktur, Twój Admin nie ma szans zobaczyć w rok problemów, które my widzimy w jeden dzień w sumie u wszystkich naszych klientów. Mamy świetną dokumentację i dzielimy się w firmie wiedzą. Wszystko co robimy trwa krócej niż zrobisz to sam a systemy są wykorzystane znacznie lepiej do nadzoru setek serwerów niż do nadzoru kilku tylko Twoich.
Mamy bardzo wysoki poziom automatyzacji co jest i tańsze i bezpieczniejsze.
Jeden z naszych klientów zwolnił u siebie etat człowieka do innych zadań w swoim dziale IT a czas jaki poświęcamy na jego infrastrukturę miesięcznie to 10% czasu tego człowieka, który sam zarządzał tylko serwerami tego klienta.

Jesteśmy elastyczni

Za gotowość i pilnowanie działania płacisz nam niewiele miesięcznie a w każdej chwili możesz zlecić nam pracę na wiele godzin za które zapłacisz wg zasady time&material. Dziś potrzebujesz etatu na tydzień, proszę bardzo! Nie wymagamy podpisywania długotrwałych kontraktów, możesz sterować zleceniami elastycznie. Ile nam wszystko zajmuje wiesz z bieżących raportów wysyłanych automatycznie.

W ramach usługi zarządzania serwerem zapewniamy:

 • aktualizację pakietów systemowych,
 • konfigurację lokalnego firewalla,
 • aktualizację i konfigurację aplikacji dodatkowych zainstalowanych na serwerze wchodzących w skład oficjalnych repozytoriów poprawek,
 • ograniczenie dostępu do serwera zgodnie z polityką bezpieczeństwa i wymaganiami Klienta,
 • monitoring serwera realizowany poprzez okresowe sprawdzenie dostępności usługi na danym porcie oraz wykorzystania zasobów serwera: odpowiedz na ping, zajętość pamięci w tym pliku wymiany, dostęp do ssh/rdp, obciążenie procesorów, poprawność zamontowania dysków, wielkość kolejki mailowej, działanie skonfigurowanych interfejsów sieciowych, zajętość dysków, działanie usługi http (port 80), działanie bazy danych oraz inne usługi jeśli zostały odrębnie ustalone i zainstalowane,
 • możliwość monitorowania i reakcji na środowisku testowym (UAT)
 • wsparcie (on demand) przy troubleshootingu środowisk Dev, Stage, UAT
 • zbieranie historycznych danych o kluczowych elementach systemu w postaci wykresów i ich analiza,
 • analiza obciążanie serwera i elementów systemu oraz sugerowanie odpowiedniego zachowania i zmian,
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji systemu,
 • wykonywanie kopii zapasowych plików i baz danych (jeśli ustalono, że takie kopie mają być wykonywane) i ich przechowywanie do 7 dni wstecz,
 • nadzór nad aktualnością backupów (bez testowego odtwarzania chyba, że ustalono inaczej),
 • e-mailowe wsparcie techniczne, w szczególności także telefoniczne,
 • reakcja na zauważone problemy i zgłoszenia zgodnie z poziomem wykupionego supportu,
 • reakcja na nadmierne zużycie zasobów serwera – ochrona serwera przed przeciążeniem,
 • automatyczne monitorowanie zmian na serwerze mających wpływ na jego bezpieczeństwo,
 • bieżąca administracja związana z zakładaniem kont i serwerów,
 • instalacja dodatkowych, prostych usług na serwerze (jeśli jest to czynność rutynowa – przy bardziej zaawansowanych wymagane jest wykupienie dodatkowej usługi instalacyjnej),
 • nadzór nad oprogramowaniem bazy danych w szczególności działania mające na celu podniesienie wydajności, kontrole spójności bazy danych, monitoring obciążenia bazy danych,
 • przegląd i analizę logów systemowych,
 • reakcja na awarie,
 • obsługa serwerów DNS i MX w ramach infrastruktury Hosterów – jeśli wybrano taką usługę,
 • nadzór nad limitami połączeń i innymi w systemie tak, aby system pracował stabilnie,
 • proponowanie rozwoju systemu, alokacji zasobów, rozbudów i zmian,
 • nadzór nad optymalnym wykorzystaniem zasobów,
 • okresowy restart systemów,
 • pośrednictwo w rozmowach z serwerownią w jakiej klient ma wynajęty serwer, VPSa, chmurę obliczeniową w wypadku konieczności usuwania awarii i problemów,
 • obsługa wirtualizatora jeśli cały system jest zwirtualizowany (np. XEN, KVM, HyperV, ESXi itp.),
 • monitoring poprawności pracy dyskowej macierzy RAID (jeśli występuje) – sprzętowy RAID lub softwarowy mdadm – na podstawie danych z kontrolerów,
 • aktualizacja konfiguracji połączeń szyfrowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi dobrymi praktykami,
 • instalacja i aktualizacja certyfikatów SSL dla witryn i usług na serwerze,
 • konfiguracja kont, vhostów itp. oraz przydzielanie uprawnień zgodnie z potrzebami Klienta,
 • konfiguracji domen u zewnętrznych dostawców jeśli Klient przekaże stosowne dostępy,
 • przywracanie danych z backupów a w wypadku przywracania fragmentów baz danych ich udostępnienie do samodzielnego przywrócenia przez Klienta.

Administracja serwerami to m.in. takie działania, jak:

 • aktualizacje oprogramowania,
 • instalacja poprawek bezpieczeństwa i innych aktualizacji,
 • ciągły monitoring działania usług serwera, wykorzystania zasobów, czasu odpowiedzi aplikacji,
 • archiwizacja danych,
 • optymalizacja konfiguracji,
 • dostosowanie konfiguracji serwera do aktualnie panujących trendów i dobrych praktyk.

Jak zarządzamy serwerami?

Powierzenie nam opieki administracyjnej wiąże się z przekazaniem nam dostępów administracyjnych. To jednak działanie końcowe. Wcześniej następuje omówienie oczekiwań, audyt bezpieczeństwa, na podstawie którego przygotowujemy wytyczne do zmian dla Klienta. Następnie uzgadniamy zakres zarządzania serwerami i opieki administracyjnej, czasy reakcji, etc, a efektem finalnym jest przejęcie przez nas odpowiedzialności za serwery Klienta.

 

zarządzanie serwerami

 

Powierzając nam zarządzanie serwerami, możesz skupić się na podstawowej działalności, czyli prowadzeniu biznesu. Twoje kluczowe dane będą z nami zawsze bezpieczne!

Pakiety opieki administracyjnej

Oferta Hostersi obejmuje opiekę administracyjną nad serwerem, niezależnie od jego lokalizacji. Nasze wsparcie to gwarancja bezpieczeństwa oraz zapewnienie ciągłości biznesowej działalności klienta. Świadczymy opiekę administracyjną w trzech pakietach, różniących się czasem reakcji: Premium, Comfort i Standard.

Premium Comfort Standard
Zdalne zarządzanie
serwerami bez limitu
Zdalne zarządzanie
serwerami bez limitu
Zdalne zarządzanie
serwerami bez limitu
Tworzenie kopii bezpieczeństwa Tworzenie kopii bezpieczeństwa Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Monitoring serwera - 24 h Monitoring serwera - 24 h Monitoring serwera - 24 h
Dbałość o bezpieczeństwo Dbałość o bezpieczeństwo Dbałość o bezpieczeństwo
Reakcje na awarie
24 godz. 7 dni w tygodniu 365 dni w roku
Reakcje na awarie
24 godz. 7 dni w tygodniu 365 dni w roku
Reakcje na awarie w dni robocze
poniedziałek-piątek w godz. 7-17
Cena od 2500 zł netto* Cena od 1950 zł netto* Cena od 625 zł netto*

*Cena uzależniona od wielkości infrastruktury. Należy do niej doliczyć koszt serwera lub serwerów.

 

Czas reakcji wg typu opieki

  Premium Comfort Standard
Incydent krytyczny 30 min 1 h 2 h
Incydent pilny 2 h 4 h 4 h
Zlecenie standardowe NBD NBD 2 NBD
Zapytanie 2 NBD 2 NBD 2 NBD

 

Planowany czas rozwiązania problemu liczony od momentu zgłoszenia

  Premium Comfort Standard
Incydent krytyczny 2 h 4 h 4 h
Incydent pilny 4 h 4 h 4 h
Zlecenie standardowe NBD NBD 2 NBD
Zapytanie 2 NBD 2 NBD 2 NBD

 

NBD – następny dzień roboczy
2 NBD – dwa dni robocze

Premium i Comfort czas liczony 24h 7 dni w tygodniu. Standard czas liczony od 7 do 17 w dni robocze.

Incydent krytyczny – oznacza brak możliwości korzystaniem z głównych funkcjonalności systemu przez większość użytkowników.

Incydent pilny – oznacza utrudnione korzystanie z funkcjonalności systemu przez większość użytkowników lub brak możliwości korzystania z pobocznych funkcjonalności lub brak możliwości korzystania z głównych funkcji systemu przez nielicznych użytkowników.

Zlecenie standardowe – oznacza wszystkie tematy nie będące incydentami, takich jak konfiguracje nowych usług i ich zmiany.

Zapytanie – oznacza tematy związane z konsultacjami, odpowiadaniem na pytania dotyczące działania systemów, statystyk, raportów i innych niekrytycznych informacji.

To są maksymalne czasy, w zdecydowanej większości reagujemy i odpowiadamy w ciągu kilkunastu minut.

 

Nie obawiaj się pracy zdalnej z Administratorem

Nie musisz - szereg narzędzi pozwala na fajny kontakt, możesz też zadzwonić. W marcu 2020 cały świat poznał smak zdalnej pracy i sobie poradził, czemu nie dałoby się pracować ze zdalnym Administratorem czy DevOpsem? Pracujemy tak z wieloma klientami, wiemy jak to robić sprawnie i skutecznie.

Nie musisz zwalniać swoich ludzi

Znasz firmę, która ma nadmiar ludzi w IT? Znajdziesz dla nich inne zadania, na pewno masz wiele kreatywnych zadań rozwojowych, pomysły na które nie ma czasu by je realizować, nowe usługi i usprawnienia Twoich produktów i firmy. Jak długo Twoi ludzie będą akceptować dyżury czy dzwonienie do nich w weekend "bo coś padło"?

Twoje dane są bezpieczne

Jak myślisz kto lepiej chroni dane, ten co ma tylko swoje w jednym systemie czy ten co ma ich setki i wszystko u siebie zaprojektował z myślą o bezpieczeństwie informacji? Posiadamy system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z ISO27001 potwierdzony przez audyt certyfikacyjny wykonany przez Tuv Nord. Mamy procedury i poprawne odruchy chroniące dane zawsze i wszędzie. Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podpisujemy od 2008 roku!

Masz inne obawy?

Napisz a powiemy Ci jak zarządzamy swoimi procesami i jak gwarantujemy Ci bezpieczeństwo w każdym obszarze.  Czy wiesz, że 55% naszych klientów jest z nami powyżej 3 lat a kolejne 22% co najmniej rok? Poniżej roku to sami nowi klienci, niezmiernie rzadko kończymy z kimś współpracę a i tak przyczyną jest zamknięty czy zakończony projekt.

Pytania? Skontaktuj się z nami

 

Case Studies
Referencje

Bardzo profesjonalne podejście, niesamowicie szybki czas reakcji i bardzo miła obsługa sprawiły, że na pewno podejmiemy jeszcze współpracę. 

Marcin Krzaczkowski
Założyciel Automa.Net
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.