AWS Shield - ochrona przed atakami DDoS

14 czerwca 2021

AWS Shiled to zarządzalna usługa, służąca do ochrony aplikacji działających w AWS, przed atakami DDoS. AWS Shiled zapewnia automatyczne wykrywanie i minimalizowanie efektów ataku, takich jak przestoje i opóźnienia aplikacji.  AWS Shiled oferuje dwa poziomy ochrony – standardowy i zaawansowany.

Korzystanie z AWS Shiled Standard nie wymaga od użytkowników dodatkowych opłat i zapewnia ochronę przed najpopularniejszymi atakami DDoS w warstwie sieciowej i transportowej, których celem są strony internetowe i aplikacje. Korzystając równolegle z AWS Shiled, Amazon CloudFront i Amazon Route 53, otrzymujemy kompleksową ochronę przed wszystkimi znanymi atakami na infrastrukturę (poziom 3 i 4).

W celu uzyskania jeszcze wyższego poziomu ochrony przed atakami wymierzonymi w aplikacje działające w zasobach Amazon EC2, Elastic Load Balancing, Amazon Cloud Front, AWS Global Accelerator i Amazon Route 53, warto zasubskrybować AWS Shiled w wersji zaawansowanej, która umożliwia wykrywanie i łagodzenie skutków dużych, zaawansowanych ataków DDoS. Ponadto oferuje wgląd w ataki w czasie niemal rzeczywistym, integrację z zaporą sieciową AWS WAF oraz całodobowy dostęp do zespołu reagowania AWS DDoS.

Case Studies
Referencje

Hostersi wsparli nas na każdym etapie projektowania i budowy infrastruktury. Finansowanie, które pomogli pozyskać nam od AWS, pozwoliło przetestować szereg różnych rozwiązań i wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej aplikacji. Hostersi stworzyli dla nas infrastrukturę „szytą na miarę”, którą dzięki programowi wsparcia startupów, pozyskaliśmy niemal bezkosztowo.

Wojciech Mróz
CEO & Co-founder Pagaspot
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.