AWS Shield - ochrona przed atakami DDoS

14 czerwca 2021

AWS Shiled to zarządzalna usługa, służąca do ochrony aplikacji działających w AWS, przed atakami DDoS. AWS Shiled zapewnia automatyczne wykrywanie i minimalizowanie efektów ataku, takich jak przestoje i opóźnienia aplikacji.  AWS Shiled oferuje dwa poziomy ochrony – standardowy i zaawansowany.

Korzystanie z AWS Shiled Standard nie wymaga od użytkowników dodatkowych opłat i zapewnia ochronę przed najpopularniejszymi atakami DDoS w warstwie sieciowej i transportowej, których celem są strony internetowe i aplikacje. Korzystając równolegle z AWS Shiled, Amazon CloudFront i Amazon Route 53, otrzymujemy kompleksową ochronę przed wszystkimi znanymi atakami na infrastrukturę (poziom 3 i 4).

W celu uzyskania jeszcze wyższego poziomu ochrony przed atakami wymierzonymi w aplikacje działające w zasobach Amazon EC2, Elastic Load Balancing, Amazon Cloud Front, AWS Global Accelerator i Amazon Route 53, warto zasubskrybować AWS Shiled w wersji zaawansowanej, która umożliwia wykrywanie i łagodzenie skutków dużych, zaawansowanych ataków DDoS. Ponadto oferuje wgląd w ataki w czasie niemal rzeczywistym, integrację z zaporą sieciową AWS WAF oraz całodobowy dostęp do zespołu reagowania AWS DDoS.

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.