Microsoft Entra ID (dawne Microsoft Azure Active Directory) - nowoczesne zarządzanie tożsamością i dostępem w chmurze

20 lutego 2024

Microsoft Entra ID (dawne Microsoft Azure Active Directory) - nowoczesne zarządzanie tożsamością i dostępem w chmurze

Bezpieczeństwo i zarządzanie tożsamościami użytkowników stały się kluczowymi wyzwaniami dla organizacji na całym świecie. Microsoft Entra ID (dawniej Microsoft Azure Active Directory - Azure AD) jest odpowiedzią na te wyzwania, oferując zaawansowane usługi zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) w środowisku chmurowym. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest Microsoft Entra ID (dawne Azure AD), jak działa i jakie korzyści przynosi organizacjom.

Czym jest Microsoft Entra ID (dawne Azure Active Directory)?

Microsoft Entra ID (dawne Azure Active Directory) jest usługą zarządzania tożsamością i dostępem dostarczaną przez Microsoft jako część jego platformy chmurowej Azure. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, które umożliwia organizacjom zarządzanie tożsamościami użytkowników i uprawnieniami dostępu do aplikacji, zarówno w chmurze, jak i w lokalnych środowiskach IT. Microsoft Entra ID jest ewolucją klasycznego Active Directory (AD) znane z Windows Server, przystosowanego do potrzeb współczesnych środowisk IT i integracji z różnymi usługami chmurowymi.

Jak działa Microsoft Entra ID (Azure AD)?

Microsoft Entra ID (dawne Azure AD) działa na zasadzie usługi opartej na modelu SaaS (Software as a Service), która pozwala na centralne zarządzanie tożsamościami i kontrolę dostępu do zasobów. Umożliwia to organizacjom łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników, grupowanie użytkowników w grupy, przypisywanie aplikacji i usług, a także konfigurację zasad dostępu i autentykacji wieloskładnikowej (MFA).

Usługa  wspiera autentykację opartą na standardach, takich jak SAML 2.0, OAuth 2.0 i OpenID Connect, co umożliwia integrację z szeroką gamą aplikacji i usług, zarówno od Microsoft (np. Office 365, Dynamics 365) jak i od innych dostawców.

Kluczowe funkcje Microsoft Entra ID (Azure AD)

  • Zarządzanie tożsamościami i grupami: Microsoft Entra ID (dawne Azure AD) umożliwia tworzenie i zarządzanie tożsamościami użytkowników oraz ich grupowaniem w celu łatwiejszego zarządzania dostępem i uprawnieniami.
  • Single Sign-On (SSO): Użytkownicy mogą logować się do wielu aplikacji i usług przy użyciu jednej pary poświadczeń, co znacznie upraszcza proces autentykacji i poprawia bezpieczeństwo.
  • Autentykacja wieloskładnikowa (MFA): Dla dodatkowego zabezpieczenia, Microsoft Entra ID (dawne Azure AD) oferuje możliwość wymagania dodatkowej formy weryfikacji tożsamości użytkownika, np. poprzez SMS, połączenie telefoniczne czy aplikację uwierzytelniającą.
  • Zarządzanie dostępem do aplikacji: Możliwość przypisywania dostępu do aplikacji i usług na podstawie roli użytkownika, grupy lub innych atrybutów.
  • Ochrona przed zagrożeniami: Microsoft Entra ID (dawne Azure AD) oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak analiza ryzyka użytkowników i podejrzanych działań, co pozwala na szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Entra ID (dawne Azure AD)

  1. Poprawa bezpieczeństwa danych: Dzięki zaawansowanym funkcjom autentykacji i zasadom dostępu, Microsoft Entra ID (dawne Azure AD)pomaga chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
  2. Zwiększenie produktywności: SSO i łatwa integracja z aplikacjami zmniejszają czas potrzebny na logowanie i zarządzanie poświadczeniami, co przekłada się na wyższą efektywność pracy.
  3. Elastyczność i skalowalność: Microsoft Entra ID (dawne Azure AD) umożliwia łatwe skalowanie rozwiązań IAM w miarę rozwoju organizacji, bez konieczności inwestowania w dodatkową infrastrukturę.
  4. Uproszczone zarządzanie: Centralne zarządzanie tożsamościami i dostępem do aplikacji znacząco upraszcza administrację IT i redukuje koszty operacyjne.

Kalkulacja kosztów

Dokładna kalkulacja kosztów wdrożenia Microsoft Entra ID (dawne Azure AD) w organizacji wymaga zrozumienia własnych potrzeb w zakresie zarządzania tożsamościami i dostępu, a także liczby użytkowników, którzy będą korzystać z systemu. Microsoft oferuje kalkulator cen Azure, który może pomóc w oszacowaniu miesięcznych kosztów na podstawie wybranych usług i ich konfiguracji.

Podsumowanie

Podsumowując, Microsoft Entra ID (dawne Azure AD) jest potężnym narzędziem, które umożliwia organizacjom bezpieczne i efektywne zarządzanie tożsamościami użytkowników i dostępem do zasobów w środowisku chmurowym. Dzięki swojej elastyczności, skalowalności oraz integracji z różnorodnymi usługami i aplikacjami, Microsoft Entra ID (dawne Azure AD) stanowi kluczowy element strategii cyfrowej każdej nowoczesnej organizacji.

Case Studies
Referencje

Hostersi wsparli nas na każdym etapie projektowania i budowy infrastruktury. Finansowanie, które pomogli pozyskać nam od AWS, pozwoliło przetestować szereg różnych rozwiązań i wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej aplikacji. Hostersi stworzyli dla nas infrastrukturę „szytą na miarę”, którą dzięki programowi wsparcia startupów, pozyskaliśmy niemal bezkosztowo.

Wojciech Mróz
CEO & Co-founder Pagaspot
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.