Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft

5 stycznia 2017

nowa infrastruktura AWS

Nowa infrastruktura AWS dla firmy Geek Soft to efekt nowego wdrożenia Hostersów. Migracja do Amazon Web Services zwiększyła wydajność infrastruktury serwerowej naszego Klienta i wyeliminowała wszystkie problemy z dostępnością zasobów.

 

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft. Wprowadzenie

Geek Soft to software house, specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania dla branży e-commerce, związanej z rynkiem obrotu alternatywnymi instrumentami finansowymi (krypto-waluty BITCOIN). Z tego powodu, kwestie wydajności i cyberbezpieczeństwa odgrywają szczególnie istotną rolę.

 

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft. Wyzwanie

Geek Soft korzystał do tej pory z tradycyjnych serwerów VPS, rozmieszczonych w Data Center. Wraz z rozwojem firmy i jej potrzeb, rozwiązanie to okazało się niewystarczające i zupełnie nieelastyczne. To zresztą główny powód tego, dla którego Geek Soft powierzył Hostersom migrację zasobów do Amazon Web Services, gdzie jedną z głównych zalet jest możliwość skalowania.

nowa infrastruktura aws

 

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft. Wdrożenie

Hostersi, Amazon Web Services Consulting Partner, przygotowali projekt nowej infrastruktury w AWS. Założenia obejmowały uruchomienie nowej infrastruktury na podstawie obecnie funkcjonującej, z analogicznym rozkładem funkcjonalności, ze zdefiniowaniem minimalnych zasobów do obsłużenia bieżącego ruchu, możliwością skalowania oraz właściwego modelu licencjonowania MSSQL.

Hostersi skonfigurowali również poszczególne usługi AWS i zastosowali „Security Groups”, odpowiadające regułom zapory ogniowej, by zapewnić najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa. Nowa infrastruktura składa się z wielu różnych instancji AWS – od t2 poprzez m4, a skończywszy na c4. Użyty został region „us-east-1” (US East, N. Virginia) z umiejscowieniem instancji wyłącznie w jednej strefie dostępności (Availability Zone) „us-east-1a”. Instancje, pełniące poszczególne role, zostały pogrupowane. Na tej podstawie zastosowany został podział logiczny sieci.

Projekt bazuje na adresacji prywatnej zastosowanej dla sieci (VPC), która to została następnie podzielona, z wykorzystaniem VLSM (Variable Length Subnet Mask), na mniejsze podsieci. Każda z nich jest bazą dla poszczególnych grup funkcyjnych instancji, z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia wprowadzenia obsługi wielu stref dostępności (Multi-AZ) w przyszłości.

 

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft. Korzyści biznesowe

Nowa infrastruktura w AWS to z jednej strony większa elastyczność, a z drugiej wyższy poziom bezpieczeństwa dla projektów IT Geek Softu. Wdrożone rozwiązanie jest wysoce skalowalne i pozwala na szybkie zwiększanie lub zmniejszanie zasobów. Teraz Geek Soft płaci tylko za faktycznie zużyte zasoby. To się nazywa dobry interes!

 

nowa infrastruktura aws

 

 

Pobierz

 

Case Studies
Referencje

Hostersi wsparli nas na każdym etapie projektowania i budowy infrastruktury. Finansowanie, które pomogli pozyskać nam od AWS, pozwoliło przetestować szereg różnych rozwiązań i wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej aplikacji. Hostersi stworzyli dla nas infrastrukturę „szytą na miarę”, którą dzięki programowi wsparcia startupów, pozyskaliśmy niemal bezkosztowo.

Wojciech Mróz
CEO & Co-founder Pagaspot
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.