Terraform - automatyzacja infrastruktury

2 listopada 2023

Terraform - automatyzacja infrastruktury

Kiedy rozpoczynamy budowę nowego projektu IT, jednym z kluczowych aspektów jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. W świecie rozwiązań chmurowych, gdzie mamy dostęp do wielu usług i zasobów, ręczna konfiguracja i zarządzanie nimi staje się skomplikowane. Tutaj z pomocą przychodzi Terraform - narzędzie do automatycznego tworzenia, modyfikacji i zarządzania infrastrukturą w sposób deklaratywny.

Czym jest Terraform?

Terraform to open-source'owe narzędzie stworzone przez firmę HashiCorp, które pozwala użytkownikom zdefiniować i dostarczyć infrastrukturę jako kod (Infrastructure as Code - IaC). Umożliwia to automatyczne wdrażanie zasobów w wielu usługach chmurowych, takich jak AWS, Google Cloud, Azure i wielu innych. Używając języka konfiguracyjnego HCL (HashiCorp Configuration Language), możemy opisać potrzebną nam infrastrukturę w czytelny dla człowieka sposób.

Dlaczego warto używać Terraform?

 1. Jednolitość: Niezależnie od tego, czy używasz AWS, Azure, GCP czy innych dostawców, Terraform umożliwia korzystanie z tego samego kodu do tworzenia zasobów.
 2. Wersjonowanie: Dzięki reprezentowaniu infrastruktury jako kod, możemy korzystać z systemów kontroli wersji, takich jak Git, do śledzenia zmian i wdrażania ich w kontrolowany sposób.
 3. Modularyzacja: Terraform umożliwia tworzenie modułów, dzięki czemu możemy tworzyć wielokrotnie używane komponenty i dzielić się nimi z innymi.
 4. Planowanie i bezpieczeństwo: Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian Terraform pokazuje, jakie działania zostaną podjęte, co pozwala na ocenę zmian zanim zostaną one zastosowane.

Jak zacząć z Terraform?

 1. Instalacja: Najpierw musisz zainstalować Terraform na swoim komputerze. Instrukcje instalacji można znaleźć na oficjalnej stronie Terraform.
 2. Konfiguracja dostawcy: Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie dostawcy - usługi chmurowej, z której chcesz korzystać. W Terraformie dostawca to plugin, który umożliwia tworzenie zasobów w określonej usłudze.
 3. Pisanie kodu: Korzystając z języka HCL, możemy zacząć definiować naszą infrastrukturę. Przykładowo, aby stworzyć instancję EC2 w AWS, nasz kod mógłby wyglądać tak:

Terraform - automatyzacja infrastruktury

4. Plan i aplikacja: Po zdefiniowaniu zasobów używamy polecenia terraform plan, aby zobaczyć, jakie zmiany zostaną wprowadzone, a następnie terraform apply, aby je zastosować.

Dobre praktyki

 1. Używaj zmiennych: Dzięki zmiennym możesz tworzyć bardziej elastyczne i wielokrotnego użytku konfiguracje.
 2. Organizuj kod: Korzystaj z modułów i folderów do organizacji kodu, co ułatwia zarządzanie i rozwijanie infrastruktury.
 3. Bezpieczeństwo: Nigdy nie przechowuj wrażliwych danych, takich jak hasła czy klucze API, bezpośrednio w kodzie. Używaj zmiennych środowiskowych lub menedżerów tajemnic.

Terraform – najczęściej popełniane błędy

Terraform jest świetnym narzędziem do zarządzania infrastrukturą jako kod, ale jak każde narzędzie, ma swoje pułapki i wyzwania. Oto kilka najczęstszych błędów popełnianych przez użytkowników Terraform:

 1. Nieuwzględnianie stanu: Terraform używa pliku stanu (terraform.tfstate) do śledzenia i zarządzania zasobami. Jeśli plik ten zostanie utracony, zniszczony lub nie zostanie prawidłowo zsynchronizowany, może to prowadzić do niekonsystencji w infrastrukturze.
 2. Brak wersjonowania pliku stanu: Niekorzystanie z backendu zdalnego, takiego jak Amazon S3 czy Terraform Cloud, do przechowywania plików stanu. Pozwala to na współpracę w zespołach i zapewnia bezpieczeństwo pliku stanu.
 3. Ręczne zmiany w infrastrukturze: Po wdrożeniu zasobów za pomocą Terraform, ręczna modyfikacja tych zasobów poza Terraform może prowadzić do rozbieżności i błędów.
 4. Niewłaściwe zarządzanie wrażliwymi danymi: Umieszczanie poufnych informacji, takich jak hasła czy klucze API, bezpośrednio w kodzie Terraform jest ryzykowne. Zamiast tego należy używać zmiennych środowiskowych lub narzędzi do zarządzania sekretami.
 5. Nieplanowanie zmian: Polecenie terraform apply bez wcześniejszego użycia terraform plan może prowadzić do nieprzewidzianych zmian w infrastrukturze.
 6. Niedbałość o modularyzację: W miarę rośnięcia infrastruktury ważne jest, aby dzielić kod Terraform na moduły. Pozwala to na lepszą organizację, ponowne użycie i izolację różnych części infrastruktury.
 7. Nieaktualizowanie wersji Terraform i dostawców: Korzystanie ze starej wersji Terraform lub dostawców może prowadzić do braku wsparcia dla nowych funkcji lub problemów z kompatybilnością.
 8. Niewłaściwe zarządzanie zależnościami: Terraform pozwala określać zależności między zasobami, ale jeśli nie zostaną one prawidłowo zdefiniowane, może to prowadzić do błędów podczas tworzenia czy niszczenia zasobów.
 9. Brak automatycznych testów: Tak jak w przypadku każdego kodu, również konfiguracje Terraform powinny być poddawane testom, aby zapewnić ich poprawność i spójność.
 10. Nieustawienie ograniczeń na zasoby: Możliwość niekontrolowanego tworzenia zasobów może prowadzić do nieprzewidzianych kosztów. Ustalanie limitów i budżetów może pomóc w monitorowaniu i kontroli wydatków.

Terraform - automatyzacja Infrastruktury - podsumowanie

Terraform to potężne narzędzie do automatycznego tworzenia i zarządzania infrastrukturą w chmurze, dające wiele możliwości. Dzięki niemu możemy szybko wdrażać, modyfikować i niszczyć zasoby, zachowując pełną kontrolę nad procesem i zachowując najlepsze praktyki bezpieczeństwa i zarządzania kodem. Jeśli jeszcze nie korzystasz z Terraform, warto rozważyć jego wdrożenie w swoim projekcie.

 

Zobacz również:

Jak używać pliku stanu zdalnego remotestate w środowisku Terraform?

Monitorowanie zasobów AWS stworzonych przez Terraform w Amazon DevOps Guru za pomocą tfdevops

Zarządzaj naprzemiennymi kontaktami konta AWS za pomocą Terraform

Tworzenie nowego konta AWS i zasobów przy użyciu opcji multiple provider w środowisku Terraform

Case Studies
Referencje

Bardzo profesjonalne podejście, niesamowicie szybki czas reakcji i bardzo miła obsługa sprawiły, że na pewno podejmiemy jeszcze współpracę. 

Marcin Krzaczkowski
Założyciel Automa.Net
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.