Amazon EC2 ogłasza nową strategię alokacji zoptymalizowaną pod kątem ceny i pojemności w celu udostępniania Amazon EC2 Spot Instances

11 listopada 2022

Dziś twórcy AWS wprowadzają nową strategię alokacji zoptymalizowaną pod względem ceny i pojemności dla instancji Amazon EC2 Spot, aby pomóc zoptymalizować udostępnianie instancji Spot za pośrednictwem EC2 Auto Scaling, EC2 Fleet i Spot Fleet.

Strategia alokacji zoptymalizowana pod względem ceny i pojemności podejmuje decyzje dotyczące alokacji Spot w oparciu zarówno o dostępność wolnych mocy produkcyjnych, jak i cenę instancji Spot. Strategia alokacji zoptymalizowana pod kątem ceny i pojemności jest najlepszym wyborem dla większości aplikacji Spot, takich jak duże zbiory danych, obciążenia kontenerowe, CI/CD, serwery WWW, renderowanie obrazów i multimediów, uczenie maszynowe i obliczenia o wysokiej wydajności (HPC).

Najlepszą praktyką korzystania z Instancji EC2 Spot jest elastyczność w zakresie różnych typów instancji i Stref Dostępności, aby zwiększyć szansę na uzyskanie docelowej łącznej pojemności i zmniejszyć ryzyko przerw, nawet jeśli niektóre z określonych pul pojemności Spot nie są dostępne. Grupy EC2 Auto Scaling, EC2 Fleet i Spot Fleet używają strategii alokacji Spot do wybierania pul Instancji Spot w celu realizacji żądania Spot.

Do tej pory strategie alokacji Spot zoptymalizowane pod kątem najniższej ceny i pojemności umożliwiały optymalizację rozmieszczenia Instancji Spot pod kątem ceny pul Instancji Spot lub dostępności pojemności, ale nie obu jednocześnie. Teraz nowa strategia alokacji zoptymalizowana pod kątem ceny i pojemności analizuje zarówno cenę, jak i pojemność, aby wybrać pule Instancji Spot, które są najmniej narażone na zakłócenia i mają najniższą możliwą cenę. Nowa strategia utrzymuje częstotliwość przerw porównywalną ze strategią alokacji zoptymalizowaną pod kątem pojemności, przy jednoczesnym utrzymaniu całkowitej ceny instancji Spot na poziomie niższym niż zwykle w przypadku optymalizacji wydajności.

Aby rozpocząć, ustaw „optymalizację ceny i pojemności” jako strategię alokacji Spot w konfiguracji EC2 Auto Scaling, EC2 Fleet lub Spot Fleet. Aby w prosty sposób utworzyć najbardziej wydajną elastyczną konfigurację typu instancji, zalecany jest wybór typu instancji na podstawie atrybutów. Podczas udostępniania instancji Twoja grupa automatycznego skalowania lub flota rozważy wybrane przez Ciebie pule instancji Spot pod względem ceny i dostępności, aby podjąć optymalną decyzję o alokacji. Klienci używający Kubernetes z automatycznym skalowaniem klastrów Karpenter typu open source mogą domyślnie korzystać z tej nowej strategii alokacji Spot, począwszy od Karpenter v0.19.0.

Zoptymalizowana pod kątem ceny i pojemności strategia alokacji Spot jest teraz dostępna we wszystkich publicznych regionach AWS i AWS GovCloud (USA). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją automatycznego skalowania EC2, dokumentacją EC2 Fleet i dokumentacją Spot Fleet.

źródło: AWS

 

 

Case Studies
Referencje

Polecamy firmę Hostersi jako dostawcę nowoczesnych i kompleksowych usług hostingowych. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm, indywidualne traktowanie klienta oraz ekspercka wiedza administratorów.

Michał Pac OP
Sekretarz Prowincji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.