Zapowiedź aktualizacji do AWS Well-Architected Framework

4 listopada 2022

Twórcy AWS z radością ogłaszają dostępność ulepszonej zawartości AWS Well-Architected Framework.

W tej aktualizacji wprowadzono zmiany we wszystkich sześciu filarach struktury: doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwie, niezawodności, wydajności, optymalizacji kosztów i zrównoważonym rozwoju.

Krótka historia

Well-Architected Framework to zbiór najlepszych praktyk, które pozwalają klientom oceniać i ulepszać projekt, implementację i operacje swoich obciążeń i organizacji w chmurze.

W 2012 r. opublikowano pierwszą wersję frameworku, co doprowadziło do wydania w 2015 r. białej księgi wytycznych. Dodano filar doskonałości operacyjnej w 2016 r. Dokumenty szczegółowe dotyczące filaru oraz AWS Well-Architected Lenses zostały wydane w 2017 r., a w następnym roku uruchomiono narzędzie AWS Well-Architected Tool. W 2020 r. zawartość frameworka otrzymała poważną aktualizację, więcej soczewek i integrację API z narzędziem Well-Architected. Szósty filar, zrównoważony rozwój, został dodany pod koniec 2021 r.

AWS Well-Architected Framework

Co nowego

Aktualizacje contentu Well-Architected obejmują:

  • W przypadku każdego z sześciu filarów, treść została skonsolidowana pomiędzy białymi księgami Well-Architected Framework i opisami najlepszych praktyk. Zaktualizowana treść jest teraz dostępna zarówno w oficjalnych dokumentach filarów, jak i w Framework whitepaper.
  • Dla wszystkich sześciu filarów stworzono dedykowane strony dla każdej najlepszej praktyki, z opcjami otrzymywania informacji zwrotnych.
  • Wszystkie najlepsze praktyki we wszystkich filarach mają teraz spójny szablon. Szablon zawiera (jeśli dotyczy):

Framework jest obecnie dostępny w 11 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, indonezyjskim, brazylijskim portugalskim, uproszczonym chińskim i tradycyjnym chińskim.

Ucz się, oceniaj, ulepszaj i powtarzaj

Najlepsze praktyki obejmują regularne przeglądanie obciążeń – nawet tych, w których nie wprowadzono większych zmian. Autorzy zachęcają do oceny istniejących obciążeń w miarę rozwoju architektury lub zmian potrzeb biznesowych i tworzenia kamieni milowych dla obciążeń w miarę ich rozwoju. Użyj dobrze zbudowanego frameworka, aby kierować projektem i architekturą nowych obciążeń lub obciążeń, które planujesz przenieść do chmury.

Miej na uwadze, że wzięcie pod uwagę najlepszych praktyk na wczesnym etapie procesu może zapewnić wysokie wskaźniki powodzenia. W efektywnych organizacjach każda najlepsza praktyka jest rozważana i traktowana priorytetowo w odniesieniu do celu, który starasz się osiągnąć.

AWS Well-Architected pomaga architektom chmury budować bezpieczną, wydajną, odporną i wydajną infrastrukturę dla różnych aplikacji i obciążeń. Ramy są zbudowane wokół sześciu filarów – doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności, optymalizacji kosztów i zrównoważonego rozwoju.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Polecamy firmę Hostersi jako dostawcę nowoczesnych i kompleksowych usług hostingowych. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm, indywidualne traktowanie klienta oraz ekspercka wiedza administratorów.

Michał Pac OP
Sekretarz Prowincji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.